top of page

ANADOLU LİSESİ

Teknoloji Koleji Anadolu Lisesi, Anadolu liseleri statüsünde 4 yıl eğitim veren bir kurumdur. Ortaokul eğitimini tamamlamış öğrenciler, Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde özgün, kendine güvenen, kendini ifade edebilen, çevresine duyarlı, soran ve sorgulayan, donanımlı, bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazır bireyler olarak yetişirler. Okulumuzun eğitim ve öğretim müfredatı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler akıllı tahta, laboratuvar ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir.
Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde öğrencilere istek ve yetenekleri doğrultusunda akademik ağırlıklı bir eğitim verilir. Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için uzmanlar eşliğinde yoğun rehberlik çalışmaları yapılır.
Teknoloji Koleji Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında yoğun bir İngilizce programı izlenir. Öğrencilerin günlük yaşantılarında İngilizceyi aktif bir biçimde kullanabilmeleri, gelecekte, akademik ve iş hayatında başarılı olabilmeleri için gerekli altyapı kazandırılır. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını hedefleyen programda, ikinci yabancı dil olan ve ayrıca önem verdiğimiz Fransızca eğitimi de her sınıf seviyesinde devam eder.
Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde Ölçme ve Değerlendirme önemli bir yer tutar. Ölçme ve Değerlendirme bölümü eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek Anadolu lisemizin eğitim hedeflerine ulaşmasında ve öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Okulumuzda 9. sınıftan başlayarak yoğun AYT-TYT hazırlık çalışmaları yürütülür.
Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenir. Kulüpler öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlar. Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal olaylar hakkında bilinçlendirilir ve desteklenir.


TÜRKÇE EĞİTİMİ


Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde Türk edebiyatı ve dil anlatım derslerimizde öğrencilerimizin aldıkları eğitimle Türkçe dil kurallarına uygun, yazan ve okuyan, kendine özgü, yapıcı ve yaratıcı eserler ortaya koyabilen, araştıran, araştırdığını analiz eden, eleştirel bakış açısı kazanmış; Türk ve dünya edebiyatını yakından tanıyarak sanatsal ve estetik zevk sahibi, özgüveni yüksek, kendi yaratıcılık ve yeteneklerine güvenen bireyler olmaları sağlanır. Müfredat konuları ile birlikte eleştirel okuma ve yazma çalışmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar, metinler arası karşılaştırma, dramatizasyon, karikatür ve haber yorumlama çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olacak çalışmalar düzenlenir.
Teknoloji Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri aldıkları Türk edebiyatı ve dil anlatım dersleri eğitimiyle;
• Türkçeyi doğru ve akıcı kullanır.
• Atatürk ilke ve devrimlerini özümser ve hayata uygular.
• Okuduklarını, izlediklerini ve dinleyip tasarladıklarını sözlü ya da yazılı olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazanır,
• Türk dil kurallarını içselleştirir ve doğru kullanır.
• Türk ve dünya edebiyatını yakından takip eder. Okumaktan, yazmaktan ve dinlemekten zevk alır.
• Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olur.
• Gazete, kitap, dergi, müzik, sergi, film, tiyatro oyunu, teknoloji vb. etkinlikleri takip eder. Bu kaynaklardan yararlanarak bilimsel, eleştirel, yapıcı ve yaratıcı düşünme gücü kazanır.
• Ülkesindeki ve dünyadaki olaylara karşı duyarlı, doğaya değer veren, günceli takip eden ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları sağlanır.


YABANCI DİL EĞİTİMİ


Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde, İngilizce ve Fransızca yabancı dil eğitimi verilmektedir. Ortaokul eğitimini tamamlayan öğrenciler, Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde hazırlık veya 9. sınıf öğrencisi olurlar. Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz yoğun İngilizce eğitimi ile hedeflediğimiz düzeye ulaşırlar. Öğrenci merkezli İngilizce öğretim sistemimiz, öğrencilerimizin dil gelişimini de modern eğitim metot ve gereçleri ile destekler ve İngilizce öğrenimini zevkli hale getirir. Teknoloji Koleji Anadolu Lisesi bu sistemle İngilizce öğretirken aynı zamanda aktif olarak İngilizce konuşan bireyler yetiştirir.
Anadolu lisemizin öğrencileri hazırlık ve 9. sınıfın sonunda A2-B1 düzeyini tamamlar. Lise eğitimleri boyunca da İngilizcenin temel dil kurallarını öğrenmeyi başarıp ikinci dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yaparlar.
İngilizce dil eğitimi hedefimiz, öğrencilerin edindikleri dört dil becerisinin (okuma- yazma- konuşma-dinleme) yanı sıra; kelime bilgilerini ve dili içselleştirme sürecindeki yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir. Böylece öğrencilerimize İngilizceyi severek ve özgüvenle hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanmaktadır. Eğitim programımızda teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek yenilikçi bir yaklaşımla var olan sistemin iyileştirilmesi için kullanılır.


MATEMATİK EĞİTİMİ


Teknoloji Koleji Anadolu Lisesi, matematik öğretimini yaşamın bir gerçeği olarak görmekte ve eğitimi buna göre yapmaktadır. Matematik öğretmenlerimiz, soru çözümlerinde cevabı öğrencinin kendisinin bulması veya kendi yaptığının doğru olup olmadığını açığa çıkarması için yardımcı olacak yollar gösterirler. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular sorarlar. Öğrencilerin nasıl düşündüklerini araştırır ve kendi fikirlerini denemeleri için destek olurlar. Kitaplardan etkinlik örnekleri alıp öğrencilerin düzenlemesine fırsat verirler.


FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ


Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde fizik, kimya, biyoloji dersleri öğretim programının genel amacı: Bilimin, yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.
Okulumuzda üç ders grubu için öğrenilen, bilimsel kavramların kalıcı olabilmesi ve içselleştirilmesi amacıyla, günlük hayatla bağlantılar yapılmakta, farklı türde sorulan sorular ile hazırlanan sınavlar ve sınıf içi aktivitelerle tamamlama çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi çalışmalara etkin bir şekilde katılımları ancak onların kendini dersin ve sınıfın bir parçası olarak görmesi ile olacağından, çalışmalarımızda grup oluşumlarına ve paylaşımlara önem verilmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalarla öğrencilerimize fen bilimlerinin yaşamımızdaki önemini ve yerini kavratmış olmaktayız.
Dünya üzerinde meydana gelen her türlü olay ve gelişmelerin fen bilimleri ile bağlantılı olduğunu, insan olgusunun ve tıbbi çalışmaların bu derslerden çıkan veri ve öğrenmelerle gerçekleştiğinin bilincindeyiz. Teknoloji Koleji öğrencilerini bu bilinç doğrultusunda hayata hazırlar.
Bu doğrultuda hazırlanmış ders programlarımızdaki temel ilke, öğrencilerimize lise hayatını tamamladıklarında fen bilimleri alanı ile ilgili kendilerinde bulunması gereken temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ve kendisi ve çevresi ile barışık üretken bireyler yetiştirmektir.


SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ


Teknoloji Koleji Anadolu Lisesinde Sosyal Bilimler Eğitimi; Tarih, Coğrafya, Atatürkçülük, Din Bilgisi ve Felsefe derslerini kapsar. Sosyal Bilimler Eğitimi, geçmişi ve günümüzü anlamada en önemli derstir. Geçmişten gelen bilgiler, geleceğimizi inşa etmekte kullanılır. Hızla küreselleşen dünyamızda, hangi mesleki alanda çalışsak dahi Sosyal Bilimlerle mutlaka karşılaşırız. Sosyal Bilimler değişmenin bilimidir. Sosyal Bilimler dersi eğitimi öğrencilerin toplum değişimi ve gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlar.
Okul olarak yaptığımız bu çalışmalarda sosyal olayların karmaşıklığı ve çok boyutluluğu göz önüne alınarak analiz ve sentez ilişkisi kullanılarak olayların çok yönlü ve geniş bir bakış açısı ile incelenmesi temel prensibimizdir. Verilen bu eğitim, öğrencilerimize kazandığı tüm bilgilerde, bütünü görebilmesi ve öngörü becerisi sağlamaktadır.

 

ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLIK
Çalışmalarımız iki aşamada yapılır: Birinci aşama öğrencilerin akademik eğitimlerinin eksiksiz olarak tamamlanması ve tekrarlarla pekiştirilmesidir. Ölçümlerde eksiği bulunan öğrencilere yönelik tamlama çalışmaları da bu süreçte ele alınmaktadır. İkinci aşama öğrencilerin özel bir programla sınava hazırlanmasıdır. Sınavla ilgili, akademik bilgilerin çok yönlü kullanımı, kariyer planlama, özgün soru tipleri, sınav teknikleri, zaman kullanımı çalışmaları da bu süreçte ele alınmaktadır.

bottom of page